Back to top


29.05.2020

Izpiti: prof. Snoj


red. prof. dr. Vid Snoj

izpitni rok: 1. 6. 2020

 

 1. 6. 2020

 

Ura

 

 

8.00

18180175

Antični mit in evropska literatura

 

18170337

 

 

18150952

 

 

18170067

 

9.00

18161067

 

 

18170453

 

 

18170068

 

 

18181134

 

10.00

18180729

 

 

18180864

 

 

18180179

 

 

18180006

 

11.00

18180825

 

 

18180180

 

 

18170343

 

 

18170382

 

12.00

18180184

 

 

18180186

 

 

18170071

 

 

18170107

 

13.00

18170073

 

 

18170108

 

 

18180188

 

 

18170346

 

 

 1. 6. 2020

Ura

 

 

8.00

18160008

Antični mit in evropska literatura

 

18181075

 

 

18180190

 

 

18170048

 

9.00

18170417

 

 

18180326

 

 

18170240

 

 

18180192

 

10.00

18180983

 

 

18171062

 

 

18181110

 

 

18160727

Estetika od antike do romantike

11.00

18160296

 

 

18193287

Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki

 

18193134

 

 

18193345

 

12.00

18193290

 

 

18193075

 

 

18183366

 

 

18193163

 

 

18183447

 

 28.05.2020

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, Nastja Majerič


ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 11.00-13.0027.05.2020

tajništvo - obvestilo


Od 28. 5. 2020 dalje me bo zaradi nastopa porodniškega dopusta na oddelčnem tajništvu nadomeščala Nastja Majerič (nastja.majeric@ff.uni-lj.si).

 

Želim vam uspešno študijsko leto in nadejam se, da se naslednje leto srečamo v epidemiološko bolj prijaznih razmerah.

 

asist. dr. Anja Mrak27.05.2020

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, asist. dr. Anja Mrak


Za čas porodniškega dopusta nadomešča Nastja Majerič.26.05.2020

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, Nastja Majerič


Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek od 11.00-13.0026.05.2020

Knjižnica od 1. junija naprej


OBVESTILO

Spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da knjižnice OHK FF do preklica ostajajo ZAPRTE. Gradivo si lahko izposodite po predhodnem naročilu po e-pošti, od 1. junija pa bo možen oseben prevzem na FF.

Od 25. 5. 2020 dalje je možno vračanje gradiva v tri knjižne nabiralnike, ki se nahajajo za steklenimi vhodnimi vrati FF, ali priporočeno po pošti na naslov ustrezne oddelčne knjižnice.

Od 1. junija 2020 dalje bosta izposoja in vračanje gradiva potekala v pisarni OHK (v pritličju, soba 37), knjižni nabiralniki bodo v avli FF. Vrnjeno gradivo bo tri dni zadržano v karanteni. Zamudnin v tem času ne bomo zaračunavali. Podrobnejša navodila najdete na spletni strani OHK: http://www.ff.uni-lj.si/OHK/OHK.

Hvala za razumevanje.26.05.2020

Spletni informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja) v študijskem letu 2020/2021

Spletni informativni dan za vpis v drugostopenjske magistrske študijske programe Filozofske fakultete v študijskem letu 2020/2021 bo potekal 1. junija 2020 med 10.00 in 16.00 uro.
 


Razpored 

 

Na posameznih oddelkih Filozofske fakultete bodo najprej predstavljene vsebine študijskih programov, ki jih oddelki izvajajo. Ob 14.00 uri vas vabimo na skupni del, ki je namenjen seznanitvi s postopki in roki za prijavo na razpis ter drugimi pomembnimi splošnimi informacijami. Vabljeni!

 

Oglejte si: 

 

 

Vse informacije glede prijave na drugostopenjske programe najdete na strani referata za podiplomski študij: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis#informativni%20dan 


DATOTEKE
informativni_dan2020_brosura_2.stopnja_koncna.pdf


21.05.2020

DOPOLNJENO: Protokol izvedbe pisnih izpitov v prostorih FF

Ker je prišlo do nekaterih sprememb pri protokolu za opravljenje pisnih izpitov na FF, si prosim poglejte posodobljen dokument.


V priponki najdete protokol izvedbe pisnih izpitov na FF. Na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo se bo kot pisni izpit na fakulteti izvajal samo predmet PK1 Pregled svetovne književnosti.


DATOTEKE
protokol_-_studenti_-_dopolnjeno.pdf


19.05.2020

Pedagoška praksa - izpit pri prof. Krakar Vogel


Študente, ki želite še opravljati delni izpit iz didaktike književnosti iz zimskega semestra, obveščam, da bo pisni izpit 16. 6. ob 10h po e- pošti. Takrat boste v priponki dobili vsak svojo individualno pisno nalogo, ki jo boste rešili in vrnili v priponki do 11.30. Literatura: (zaenkrat še) Poglavja iz didaktike književnosti, 2004. Lep pozdrav. B. Krakar Vogel19.05.2020

dodatni izpitni roki pri prof. Novaku in prof. Smoleju


V Visu so razpisani dodatni izpitni roki:

- prof. Tone Smolej: 10. 7. 2020

- prof. Boris A. Novak: 2. 7. 2020

 

Izpitni roki bodo potekali na daljavo prek Zooma.18.05.2020

SPREMEMBA: pisni izpit Pregled svetovne književnosti


V tabeli so navedeni podatki za izvedbo pisnega izpita Pregled svetovne književnosti pri prof. Matajc za oba junijska izpitna roka. Prosimo, bodite pozorni na spremembo ure izpitnega roka in predavalnic (izpit bo glede na število prijavljenih potekal v več predavalnicah). 

 

predmet izvajalec COVID izpitni rok (datum) COVID izpitni rok (ura) COVID izpitni rok (predavalnica) VHOD
PK1 Pregled svetovne književnosti Vanesa Matajc 10. 6. 2020 17:00-18:00 18, 15, 2, 13, 4 VHOD GLAVNI
SL1 Svetovna književnost Vanesa Matajc
PK1 Pregled svetovne književnosti Vanesa Matajc 24. 6. 2020 8:00-9:00 15, 34, 18, 31, 32 VHOD GLAVNI
SL1 Svetovna književnost Vanesa Matajc14.05.2020

Izvajanje izpitov na daljavo - navodila


Vsi izpiti bodo pri izvajalcih z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo potekali ustno prek aplikacije Zoom. Izjema je le predmet Pregled svetovne književnosti pri prof. Matajc, ki se bo zaradi velikega števila študentov izvajal pisno na fakulteti. Za opravljanje izpitov veljajo že razpisani izpitni roki. O morebitnih dodatnih izpitnih rokih boste naknadno obveščeni (izpitno obdobje se je podaljšalo do 17. 7. 2020). Izvajalci bodo študentom prek Visa ali e-pošte pred opravljanjem izpita poslali natančna navodila in Zoom povezavo. Študenti bodo razvrščeni v čakalnico, dokler jih ne bo izvajalec potrdil za pristop k izpitu. Za opravljanje izpitov pri izvajalcih iz drugih oddelkov se obrnite neposredno na njih.

Spodaj prilagamo tudi splošna navodila FF glede izvajanja ocenjevanja znanja na daljavo.

Ustni izpiti na daljavo se izvedejo prek video klica oziroma video konference. Študentka oz. študent, ki pristopi k izpitu, mora sam zagotoviti primerno opremo in povezavo s spletom. Za primerno opremo šteje računalnik ali telefon, ki omogoča hkratni prenos slike in zvoka. Uporabniško ime mora biti polno ime in priimek študenta; psevdonimi, kratice in podobno niso dovoljeni. Če študent tega ne bo upošteval, ne bo mogel pristopiti k izpitu. Izvajalec oziroma izvajalka izpita lahko pred začetkom ustnega izpita zahteva identifikacijo študenta z vpogledom v veljavni osebni dokument ali študentsko izkaznico s sliko. Ustni izpit lahko poteka skupinsko ali posamično. Če se ustni izpit izvede skupinsko, mora izvajalec oziroma izvajalka poskrbeti, da je s končno oceno seznanjena vsaka študentka in študent posamično in ne v skupini (12. člen Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji).

POTEK IZPITA:

1.      V skladu z 12. členom Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji je izvajalec dolžan obvestiti študente in študentke o okvirnem časovnem razporedu opravljanja ustnega izpita najkasneje do 15. ure pred dnevom ustnega izpita. Izvajalec takrat pošlje tudi povezano do srečanja, namenjenega izpitu, na platformi Zoom.

2.      Študent mora vzpostaviti povezavo (t.j. se prijaviti v čakalnico v Zoom) najkasneje 10 minut pred uro, ko se začne izpit. V tem obdobju se preveri povezava s študenti.  

3.      Na dan in ob uri, ko je razpisan izpit, izvajalec vzpostavi slikovno in zvočno povezavo s študentom, ki je prvi na vrsti za izpit. Če izpit hkrati opravlja več študentov, izvajalec vzpostavi povezavo z vsemi študenti, ki so na vrsti.

4.      Ob vzpostavitvi povezave mora študent omogočiti slikovno in zvočno povezavo ter se predstaviti z imenom in priimkom ter vpisno številko.

5.      Izvajalec najprej opravi identifikacijo študenta na način, da študent pred kamero pokaže študentsko izkaznico ali drug dokument s sliko, tako da izvajalec lahko prebere ime in priimek in vidi sliko na dokumentu. Šteje se, da študent, ki tehnično ne omogoči ali ki zavrne preverjanje istovetnosti, ni pristopil k izpitu in nastopijo posledice iz drugega odstavka 10. člena Študijskega reda UL (šteje se, da je študent izkoristil izpitni rok).

6.      Izvajalec nato študentu zastavlja vprašanja, študent pa odgovarja.

7.      Študent med izpitom ne sme uporabljati nobenih gradiv ali virov, katerih uporabe izvajalec ni izrecno dovolil. Ob nedovoljeni uporabi gradiv ali izvajanju drugih nedovoljenih praks med izpitom izvajalec postopa po drugem odstavku 36. člena Študijskega reda UL (izpit se šteje kot neocenjen, študent pa je izkoristil rok).

8.      Študent mora ves čas trajanja izpita ohranjati zvočno in slikovno povezavo.

9.      Če med izvedbo ustnega izpita pride do tehničnih težav (prekinitve slike in/ali zvoka) in se lahko vzpostavi ponovna povezava v roku treh minut, izvajalec  omogoči nadaljevanje ustnega izpita, vendar zamenja vprašanje, ki je bilo nazadnje zastavljeno, z novim. Če pride do daljše prekinitve, izvajalec oziroma izvajalka presodi, ali je ustni izpit mogoče nadaljevati, pri čemer lahko odloči, da:

-       s študentom oziroma študentko nadaljuje z izpitom takoj po prekinitvi;

-       študentu oziroma študentki določi drug termin v istem dnevu;

-       študentu oziroma študentki določi nov termin v čim krajšem času od prvotnega opravljanja izpita, ki pa ne sme biti daljši od dveh delovnih dni od prvotnega opravljanja.

10.   Ob neodzivnosti študenta oziroma študentke, ki je med ustnim izpitom izgubil ustrezno povezavo, se izpit za študenta oziroma študentko razveljavi in se šteje, kot da je prišlo do odjave od izpitnega roka.

11.   Po koncu ustnega izpita izvajalec takoj razglasi oceno. Če ustni izpit opravlja več študentov hkrati, so študenti seznanjeni z oceno prek VISa.

12.   Izvajalec po razglasitvi ocene prekine zvezo s študentom ter nadaljuje z izpiti na enak način, kot opisano z vsemi nadaljnjimi prijavljenimi študenti.

13.   Ko izvajalec opravi vse ustne izpite, ocene vpiše v VIS.

 

Prosimo, da v tem času natančno spremljate navodila na spletni strani FF in na oddelčni spletni strani, saj bodo tam objavljene vse aktualne informacije. Na spletnih straneh so že objavljene informacije glede možnosti izposoje knjižničnega gradiva.

Glede prošenj za podaljšanje statusa študenta pa se morate obrniti na referat ustrezne stopnje, saj tam vodijo vse postopke v zvezi s prošnjami in podaljševanjem statusa študenta. Nekaj informacij v zvezi s podaljšanjem statusa študenta je že objavljenih na spletni strani FF: http://www.ff.uni-lj.si/ 

 

V primeru težav se čim prej obrnite na predstojnika oddelka ali oddelčno tajništvo.06.05.2020

opravljanje izpitov na daljavo


Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to javite najpozneje do 13. 5. 2020 do 13h predstojniku oddelka na e-naslov Tone.Smolej@ff.uni-lj.si. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.

 

Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčni koordinatorki za študente s statusom prof. Vanesi Matajc (Vanesa.Matajc@ff.uni-lj.si).

 

O načinu opravljanja posameznega izpita vas bodo obveščali izvajalci. Če pred izpitom ne prejmete te informacije, se prek e-pošte obrnite neposredno na izvajalca.06.05.2020

Navodila o izposojni dejavnosti za uporabnike OHK v času covida-19

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (OHK) z 8. majem 2020 omogoča delno izposojo najnujnejše študijske literature. Trenutno so možnosti za izposojo naslednje:


 • ker bi želeli čim bolj enakopravno omogočiti dostop do gradiva vsem, je trenutna omejitev tri enote gradiva/študenta na mesec za enopredmetni in šest enot gradiva/študenta na mesec za dvopredmetni študij;
 • izposoja drugim uporabnikom je omejena na tri enote gradiva na mesec;
 • vračilo gradiva, izposoja čitalniškega gradiva ter vstop v knjižnice zaenkrat niso možni;
 • pošiljanje gradiva poteka priporočeno po pošti;
 • za pošiljanje po pošti gredo delni poštni stroški v breme naročnika
  • do 1000 g 3 €,
  • do 2000 g 4 €,
  • nad 2000 g 5 €;
 • naročilo gradiva poteka po e-pošti, na ustrezno oddelčno knjižnico pošljite e-poštno sporočilo z informacijami:
  • točne podatke o gradivu in signaturo (najbolje URL-povezave na zapise v COBISS-u);
  • način pošiljanja priporočeno po pošti (navedite natančen naslov);
 • naročila, posredovana do ponedeljka do 14. ure, bodo poslana/pripravljena v torek; naročila, posredovana do četrtka do 14. ure, bodo poslana/pripravljena v petek.

 

Kontakti za naročanje gradiva po knjižnicah:

anglistika, germanistika in prevajalstvo

ohk.ger@ff.uni-lj.si

arheologija ohk.arh@ff.uni-lj.si
azijske študije

ohk.aas@ff.uni-lj.si

bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo ohk.bib@ff.uni-lj.si
etnologija in kulturna antropologija ohk.etn@ff.uni-lj.si
filozofija

ohk.fil@ff.uni-lj.si

geografija* ohk.geo@ff.uni-lj.si
klasična filologija

ohk.kla@ff.uni-lj.si

muzikologija

ohk.muz@ff.uni-lj.si

pedagogika in andragogika ohk.ped@ff.uni-lj.si
primerjalno in splošno jezikoslovje

ohk.spj@ff.uni-lj.si

primerjalna književnost in literarna teorija         

ohk.prk@ff.uni-lj.si

psihologija

ohk.psi@ff.uni-lj.si

romanski jeziki in književnosti

ohk.rom@ff.uni-lj.si

slovenistika in slavistika

ohk.sla@ff.uni-lj.si

sociologija

ohk.soc@ff.uni-lj.si

umetnostna zgodovina marko.kitin@ff.uni-lj.si
zgodovina ohk.zgo@ff.uni-lj.si

*Zaradi obnovitvenih del bo knjižnica zaprta do konca meseca maja.

 

Primeri naročila za gradivo iz knjižnice Oddelka za psihologijo:

 

1. knjiga: Vygotskij, Lev Semenovič: Mišljenje in govor: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/fflj-16/253558016 ali

2. knjiga: 159.91 PINEL J.P.J. Biopsychology: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/fflj-16/44280162

3. članek: Avsec, Andreja: Do emotionally intelligent individuals use more adaptive decision-making styles? Vir: Studia psychologica, Vol. 54, no. 3 (2012), str. 209–220: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/fflj-16/50261602