Back to top

Trenutno poteka prva faza raziskave

- Kritična in na bolj problemske segmente osredinjena proučitev že ostoječih literarnozgodovinskih virov, ki obravnavajo tradicionalno, nacionalnokonstitutivno vlogo slovenske literature in dinamiko ter način sprejemanja tujih literarnih vplivov.

- Analiza reprezentativnih slovenskih literarnih del med letoma 1941 in 1991 (med drugim Edvard Kocbek: Strah in pogum, Primož Kozak: Afera, Marjan Rožanc: Ljubezen, Gregor Strniša: Ljudožerci, Igor Torkar: Umiranje na obroke itn.).

 

Ongoing studies

- As the most basic foundation for the vital segments of the research, a critical examination, focused on structural particularities, of already existing literary history sources that treat the traditional, national-constitutive role of Slovene literature and its connected specifics is used. 

- The beginning of the analysis of representative prose, drama and poetic works from the period 1945-1991; concentration on the social implications of these texts (i.e. on their critical treatment of taboo political themes, their reception among readers and the reactions of the authorities, the potential consequences for society, etc.).