Back to top

Trenutno poteka sklepna faza raziskave

- Priprava tematske številke revije Primerjalna književnost.

- Priprava dveh tematskih številk revije Književna istorija: časopis za nauku o književnosti.

 

Ongoing studies

- Special edition of Primerjalna književnost.

- Special editions of Književna istorija: časopis za nauku o književnosti.