Back to top

Trenutno poteka prva faza raziskave:

- kritična in na bolj problemske segmente osredinjena proučitev že ostoječih literarnozgodovinskih virov, ki obravnavajo tradicionalno, nacionalnokonstitutivno vlogo slovenske literature in dinamiko ter način sprejemanja tujih literarnih vplivov;

- analiza reprezentativnih slovenskih literarnih del med letoma 1941 in 1991 (med drugim Edvard Kocbek: Strah in pogum, Primož Kozak: Afera, Marjan Rožanc: Ljubezen, Gregor Strniša: Ljudožerci, Igor Torkar: Umiranje na obroke itn.).