Back to top

Na sestanku sveta Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, ki je potekal 17. 1. 2019, je bil sprejet naslednji rokovnik oddaje diplomskih in magistrskih del na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo:

  • Do 1.  7. tekočega študijskega leta morajo praviloma študenti mentorjem oddati prvo, delovno verzijo diplomskega ali magistrskega dela.
  • Mentorji oddane diplomske in magistrske naloge pregledajo še pred začetkom letnega dopusta.
  • Rok za oddajo končne, popravljene verzije diplomskega ali magistrskega dela mentorju je 26. 8. tekočega študijskega leta.

 

Navedeni roki veljajo zgolj za študente, ki nameravajo zagovarjati diplomsko ali magistrsko delo v septembru. Ostali se z mentorjem individualno dogovorijo za roke za oddajo.

 

V primeru skupnih diplomskih in magistrskih del na dveh oddelkih se upoštevajo pravila tistega oddelka, ki vodi postopek.

 

Rokovnik je objavljen na oddelčni spletni strani in začne veljati s 1. 2. 2019.