Back to top

Struktura in organizacija specialnega dela pedagoškega modula na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, ki ga vodi izr. prof. dr. Alenka Žbogar:

 

Pedagoški modul pri A. Žbogar obsega naslednje predmete:

•       PK2 Pedagoška praksa, ki jo sestavljajo:

  • 30 ur predavanj  iz Didaktike književnosti (ZS, pet.);
  • 30 ur seminarja iz Pedagoške prakse (ZS, tor.);
  • prakso na šoli (hospitacije, nastopi, PS): 15 dni, 3 tedne čim bolj strnjeno v času od marca do konca junija 2019 (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si  pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri A. Mrak uredite zavarovanje, izpitna nastopa najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, to do 15. 2. 2019 sporočite A. Žbogar, poiskali vam ga bomo mi. Več o tem na seminarju iz Ped. prakse.);

•       30 predavanj iz PK2 Književnost za šolsko rabo (ZS, pet.);

•       15 predavanj in 15 seminarja iz PK2 Kompetence pri pouku književnosti (PS, sre.).

 

Predmet PK2 Pedagoška praksa je torej sestavljen iz praktičnega dela usposabljanja na šoli v poletnem semestru in teoretičnega dela v zimskem semestru. Končna ocena pri tem predmetu zajema delne ocene, ki jih pridobite na:

•       praksi na šoli (PS, izvaja učiteljica mentorica na individualno izbrani šoli): ocenita učiteljica mentorica in podpisana; pri meni se z izdelanim Poročilom pedagoške prakse 18/19 oglasite takoj po končani praksi na šoli. V individualnem pogovoru bosva prakso refleksivno evalvirali.;

•       pisnem delu izpita iz predavanj iz Didaktike književnosti (ZS, pet., A. Žbogar, prijavite se lahko na poletne in/ali jesenske roke);

•       seminarjih (iz DK, PP) s pisno seminarsko nalogo, zagovarjano pred sošolci (ZS, tor., pet., A. Žbogar).

 

V zvezi s Pedagoško prakso imate od 5. 10. 2018 objavljene na visu objavljene še naslednje tri dokumente:

-          Pedagoška praksa za PK 2 18/19 – nekaj napotkov (PPT z 57 drsnicami, kjer pojasnjujem zgradbo, organizacijo, namen, cilje, vsebine itd. prakse);
-          Pismo mentorjem 18/19;
-          Poročilo o pedagoški praksi 18/19 (tj. dnevnik prakse na šoli, ki ga redno izpolnjujete in ga izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega s strani mentorja prinesete na individualni refleksivno-evalvacijski razgovor z A. Žbogar v času njenih govorilnih ur takoj po končani praksi).
 

Vsa nadaljnja navodila v zvezi s študijsko literaturo in seminarskimi obveznostmi pri pedagoških predmetih boste prejeli na prvem srečanju. Točni datumi prvih srečanj bodo objavljeni na oddelčni spletni strani.