Back to top

Vsak študent, ki odhaja na praktično usposabljanje PK2 Pedagoška praksa, mora biti zavarovan za primer poškodbe pri delu ter za posebne primere zavarovanja. Študente prosimo, da podatke o praktičnem usposabljanju sporočite v tajništvo čim prej oziroma najpozneje do 25. v mesecu za prakso v naslednjem mesecu (torej, če odhajate na prakso v aprilu, morate podatke o tem sporočiti najpozneje do 25. marca). 

Prosimo, da na tajništvo posredujete naslednje podatke: 

- ime predmeta, pri katerem opravljate prakso

- ime mentorja na FF

- ime mentorja na ustanovi, kjer opravljate prakso

- naziv ustanove, kjer opravljate prakso

- trajanje prakse: začetni in končni datum (če nimate končnega datuma, navedite vsaj predviden datum zaključka prakse)