Antični mit in evropska literatura

Antični mit in evropska literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Snoj Vid

Vsebina

Opredelitev pojmov »antični mit« in »evropska literatura«.
Pregled teorij mita od antike do zdaj.
Geneza mita: ustni in zapisani mit.
Upodobitve osrednjih mitov (mita o Odiseju, Prometeju, Sizifu, Ojdipu, Antigoni, Medeji, Orfeju, Narcisu itn.) v antični (grški ep, tragedija, grška in rimska lirika) ter srednjeveški in novoveški evropski literaturi (od srednjeveškega epa in moralke do modernega romana, eksistencialne drame, moderne lirike in eseja); zgledi tudi iz slovenske literature in drugih umetnosti (slikarstva, kiparstva, glasbe). Antični mit v moderni kulturi (psihoanaliza, eksistencializem).