Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija posreduje študentom in študentkam znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Pozornost namenja razmerju literature s filozofijo, religijo, drugimi umetnostmi in kulturo sploh, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. V višjih letnikih se posebej osredotoča na vprašanja literarne didaktike in na pedagoško delo na področju literarne kulture.

Študijski program diplomantom omogoča, da poleg splošnih kompetenc humanistično izobraženega intelektualca pridobijo predmetnospecifične kompetence, ki zadevajo razumevanje literature, njene povezanosti z drugimi duhovnimi dejavnostmi in njene vloge v evropski oziroma svetovni kulturi na eni strani ter v slovenski kulturi na drugi. Izobražuje jih predvsem za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko. V širšem smislu jim omogoča pridobiti tudi znanje in spretnosti za delo, ki ni v neposredni zvezi z literarnim besedilom, kot je organiziranje domačih in mednarodnih kulturnih dogodkov, predstavljanje različnih ustanov v javnosti (PR) ali pisanje reklamnih sporočil. Posebej pa jih usposablja za literarne pedagoge, na primer za učitelje kreativnega pisanja oziroma voditelje pisateljskih delavnic ter literarnih in bralnih krožkov.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 3 letni
Metodologija 60 0 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 3 letni
Metodologija 60 0 0 0 3 zimski
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Strokovni izbirni predmeti 4 4
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Zunanji izbirni predmeti 11
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki 60 0 0 0 3 letni
Metodologija 60 0 0 0 3 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Strokovni izbirni predmeti 7 2
Strokovni izbirni predmeti 8 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Literarno prevajanje 30 30 0 0 6 zimski
Nietzsche in slovenska literatura 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 0 0 6 letni
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 0 0 6 letni
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa 0 30 0 0 6 letni
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Renesansa 30 0 0 0 3 zimski
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Slovenistika
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Kreativno pisanje 1 – poezija 0 30 0 0 3 zimski
Zgodovina svetovne književnosti 3 - vaje II 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 3 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka