World Literature

World Literature

Level: 1

Lectures: 60

Seminars: 0

Tutorials: 0

ECTS točke: 5

Lecturer: red. prof. dr. Matajc Vanesa, red. prof. dr. Vrečko Janez

Obvezno:

SKLOP I: literarna zgodovina s teorijami:

Janko Kos: Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 2005 (dopolnjeni ponatis)

Vanesa Matajc: VIS/gradiva pri predmetu  Svetovna književnost oz. Pregled svetovne književnosti (sproti prenavljana različica: 2020-21)

 

Sklop II: izbrana literarna besedila v odlomkih (iz dram, epskih pesnitev, romanov, kratke pripovedne proze in daljših lirskih pesmi in pesnitev) ali v celoti (posamezne lirske pesmi),  

ki bodo prebrani (in komentirani) na predavanjih. (Povzetki obravnav: v učnih gradivih, gl. VIS)

 

Večina od teh (na predavanjih prebranih tekstov) je sicer vključena tudi v obsežnejšo navedbo neobveznih – samo priporočenih – literarnih besedil za pregleden vpogled v zgodovino svetovne književnosti (za boljše razumevanje snovi): gl. VIS.