Antična komedija

Antična komedija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

- pojmi smeha, komičnega in komedije
- ljudski običaji in religiozni izvori antične komedije, njene družbene in religiozne funkcije;
- vloga in pomen dramatike, še zlasti komedije tragedije, v družbenem in političnem življenju;
- manjši žanri grškega komičnega gledališča: mim, mimijamb, fliaška burka, sicilska komedija, satirska igra;
- stara atiška komedija: obdobja in glavni predstavniki, ohranjena dela
- stara komedija, Aristofan;
- srednja komedija;
- nova atiška komedija: komedija v obdobju helenizma;
- razmerje med grško in rimsko komedijo;
- rimska komedija in njeni glavni predstavniki;
- Plavtov opus;
- Terencijev opus;
- uprizarjanje komedij: ozadje nastanka, priprava, razčlenitev, posamezne vloge, uprizarjalne tehnike
- gledališča
- odmevi antične komedije na sodobno dramatiko;
- prevajanje antične komedije.