Antropologija nasilja

Antropologija nasilja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Vsebina

Predmet se ukvarja z različnimi perspektivami obravnavanja konfliktov in nasilja ter z možnostmi in pomenom antropoloških raziskav na tem področju. Obravnava teme, ki jih je etnografsko najteže preučevati: konflikt kot ena temeljnih značilnosti družbene interakcije; dvojna narava nasilja – podobe in predstave o nasilju ter nasilne prakse; nasilje in konstrukcije identitet; reprezentacije nasilja in vloga medijev; razmerja moči ter strukturno politično in državno nasilje; psihološke, kulturne in družbene posledice nasilja, ki se izražajo v strahu, političnih konfliktih, terorju in terorizmu, spremenjenih oblikah skupnosti, skupinski solidarnosti; različne oblike nasilja – vojne, krvna maščevanja, nasilje nad otroki; nasilje v urbanih okoljih; nasilje kot vsakdanje prakse v življenju v povezavi z družbenimi razredi, revščino, socialnimi razlikami; nasilje in spolne vloge; nasilje nad telesom; pregled primerov mirovnih procesov; delovanje humanitarnih organizacij; človekove pravice.