Antropologija in politike v Afriki - vaje

Antropologija in politike v Afriki - vaje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Vaje iz Antropologije in politik v Afriki se navezujejo na istoimenska predavanja. Pri vajah se osredotočimo na enega ali več od tematskih sklopov obravnavanih pri predavanjih in ga poglobimo in nadgradimo z dodatno literaturo in etnografsko raziskavo. Kadar je to možno, skušamo terensko delo opraviti na afriškem kontinentu (npr. Maroko). Ker je terensko delo redko izvedljivo na afriškem kontinentu, se poskušamo osredotočiti na teme v povezavi z Afriko, za katere terensko delo lahko opravimo v Sloveniji ali v bližnjih državah. Med temami so lahko med drugim: etnografija stikov med Afriko in Slovenijo (v času neuvrščenosti SFR Jugoslavije, v sodobnosti, na razvojnem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih); Afričani in Afričanke v Sloveniji, prva, druga in tretja generacija; sodobne migracije iz Afrike in Bližnjega vzhoda; predstave o Afriki in Afričanih v Sloveniji; izbrana poglavja iz afriške kinematografije ali katera od drugih tem obravnavanih na predavanjih. Na vaje se študentje in študentke pripravijo z branjem izbranih besedil, ki predstavljajo poglobitev znanja o posameznem obravnavanem tematskem sklopu in o njih razpravljajo. Študentje opravijo skupinsko in/ali individualno etnografsko terensko delo, ki je običajno zastavljeno kot raziskava.