Pesniški modernizem in postmodernizem

Pesniški modernizem in postmodernizem

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kos Matevž

Vsebina

Predavanje podaja teoretičen uvod v razumevanje tradicionalne in moderne poezije, obenem pojasnjujejo vsebino in historiat pojmov, kot so moderna, modernizem, postmoderna, postmodernizem, tradicionalno, sodobno. Zgodovinski del sledi začetkom moderne poezije na Slovenskem (Murn, Kosovel, Podbevšek), razvoju modernizma v obdobju med obema svetovnima vojnama in nato posebnostim in radikalizaciji modernizma ter prehodu iz modernizma v postmodernizem v drugi polovici 20. stoletja. Slovenski avtorji so obravnavani v kontekstu literarnozgodovinskih prelomov in poetoloških metamorfoz znotraj evropskega oz. svetovnega pesništva. Predavanja se sklenejo z vpogledom v aktualno pesniško produkcijo in s kritično-analitično obravnavo različnih interpretativnih modelov in teoretsko-filozofskih razlag modernističnega in postmoderničnega pesništva.