Pravna in zakonodajna besedila

Pravna in zakonodajna besedila

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Vsebina

Uvajanje v praktično rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju pravnih in zakonodajnih besedil. Poglabljanje znanja o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikovanje lastne dokumentacije. Kritično presojanje možnih prevodnih rešitev glede na funkcijo in namen prevedenega besedila. Spoznavanje prevajalskega dela v realnem prevajalskem okolju.