Jezik in družba

Jezik in družba

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Jezik v družbi. Jezik kot državotvorni simbol. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje. Knjižni in standardni jezik. Procesi standardizacije. Eno- in večjezične skupnosti: izbor jezika, diglosija, dvojezičnost. Jezik v večjezikovnih družbah. Prestižnost v jeziku. Spreminjanje jezika. Jezik in komunikacijske navade. Regionalna in socialna stratifikacija jezika. Etnična in nacionalna identiteta. Družbene manjšine. Identiteta spolov. Stereotipi in sovražni diskurz. Povezovanje teoretičnega znanja s prakso.