Studijski programi druge stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Magistrski študij

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na drugi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija, dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija in skupni mednarodni magistrski študijski program KREOL – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka