Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Magistrski študij

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo na drugi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija, dvopredmetni študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija in dvopredmetni pedagoški študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka