Kompetence pri pouku književnosti

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebina

- Vloga in pomen pouka književnosti v 21. stoletju
- Šolski literarni kanon glede na učne cilje, metode in vsebine pouka književnosti
- Prednosti in slabosti recepcijske teorije in komunikacijskega pouka za poučevanje slovenske in tuje prevodne književnosti
- Pregled temeljnih slogovnih smeri oz. obdobij slovenske in tuje prevodne književnosti, primerne in/ali predpisane za šolsko obravnavo
- Kontekstualizacija šolskih književnih vsebin z vidika sistemske didaktike književnosti
- Periodizacija slovenske književnosti za šolsko rabo ob primerjavi s tujo prevodno
- Dejaven stik s šolskimi kanonskimi književnimi besedili in priprava na delo v razredu
- Kriteriji za izbor kakovostnega šolskega čtiva za delo v razredu (slovenska-svetovna, literarne zvrsti in vrste, diferenciacija glede na različne bralne skupine, središčna-obrobna književnost ipd.).