Poljska dramatika

Poljska dramatika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Zvrstna opredelitev dramske ustvarjalnosti in njene vloge v razvoju nacionalne literature. Opredelitev razmerja med gledališcem kot kulturno ustanovo in družbeno stvarnostjo. Pregled razvojnih faz poljske dramatike v povezanosti s specifikami poljskega literarnozgodovinskega procesa, njena vloga v iskanju novega umetniškega izraza od razsvetljenstva in romantike naprej. Adaptacija zahodnoevropskih tokov in prenova gledališca v obdobju mlade Poljske (S. Wyspianski) in medvojnih avantgardnih tokov (S. I. Witkiewicz). Razlicica modernisticnih iskanj pri W. Gombrowiczu, groteska in absurd v povojni dramatiki (S. Mrozek, T. Rózewicz, T. Kantor).
Povojni razvoj dramatike v domovini in v emigraciji, moderna poljska dramatika in njene tematsko-idejne inovacije.