Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine

Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Novak Klemenčič Renata

Vsebina

Proseminar poteka v obliki vaj, pri katerih študenti aktivno sodelujejo. Aktivnosti na proseminarjih obsegajo pri arhitekturi: branje in interpretacijo tlorisov, prepoznavanje arhitekturnih tipov, opisovanje in analizo zunanjščine in notranjščine, slogovno analizo, prepoznavanje arhitekturnih členov in uporabo terminologije; pri kiparstvu in slikarstvu pa so obravnavane zvrsti, tehnike, slogovna analiza ter kontekst ob nastanku. Izbor spomenikov pokriva področja, s katerimi se že tradicionalno raziskovalno ukvarja slovenska umetnostna zgodovina: Slovenija ter prostor srednje Evrope, severne Italije in Jadranskega prostora.