Sodobna kitajska politika in gospodarstvo

Sodobna kitajska politika in gospodarstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Vsebina

Predmet v prvem sklopu obsega razlago političnega sistema v LR Kitajski in različic v Hong Kongu in na Taiwanu z opisom razvoja sedanjih institucij in političnih organizacij. Dalje predstavi delovanje državne uprave tako na centralnem kot na lokalnem nivoju, notranje politično problematiko ter glavne usmeritve in prioritete kitajske zunanje politike. V drugem sklopu je nato zajeta predstavitev povojnega gospodarskega razvoja, gospodarskega sistema z oblikami lastništva, upravljanja ter poslovnih navad in sodelovanja s tujino. Razlago dopolnjuje branje tekstov, povezanih z obravnavano sistemsko problematiko in z aktualnimi temami, ki se navezujejo nanjo ter analiza specifičnega izrazoslovja v teh tekstih.