Govorilne ure

petek, 9.30

Kabinet 425

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

doc. dr. Gašper Troha

Gašper Troha je doktoriral na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s sociologijo literature, še posebej z vprašanji sodobne svetovne in slovenske dramatike in gledališča. Predava na Filozofski fakulteti in deluje kot raziskovalec na AGRFT Univerze v Ljubljani. Objavljal je v številnih domačih in tujih znanstvenih revijah. Med drugim je soavtor knjig Zgodovina in njeni literarni žanri (Cambridge Scholars Publishing, 2008), Literarni modernizem v »svinčenih« letih (Študentska založba, 2008) in Lojze Kovačič: življenje in delo (Študentska založba, 2009). Leta 2015 je izdal monografijo Ujetniki svobode o razvoju slovenske dramatike in gledališča pod socializmom.

TROHA, Gašper. Družba v slovenski dramatiki pod socializmom in danes : primer dveh dram Dušana Jovanovića in Simone Semenič. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2019, letn. 42, št. 1, str. 37-48.

TOPORIŠIČ, Tomaž, TROHA, Gašper. Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], nov. 2018, letn. 41, št. 3, str. 1-16.

TROHA, Gašper. Etika v sodobni britanski dramatiki. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 40, št. 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2017, letn. 40, št. 2, str. 181-191.
TROHA, Gašper. Srečevanja besede in glasbe : radijska igra in libreto Hiengove Cortesove vrnitve. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], avg. 2015, letn. 38, št. 2, str. 145-156, [238].
TROHA, Gašper. Truplo bele kokoši. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510. [Tiskana izd.], 2012, letn. 33, št. 3, str. 127-134, 223.

TROHA, Gašper. Avtor je mrtev. Naj živi avtor! = The author is dead. Long live the author!. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? = The author: who or what is writing literature?, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 32, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2009, str. 77-84 + 239-247.

TROHA, Gašper. Socialistična in demokratična cenzura v Sloveniji: primer predstave Pupilija papa Pupilo pa Pupilčki = Communist and democratic censorship in Slovenia: the case of Pupilija papa Pupilo pa Pupilčki. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Literatura in cenzura : Kdo se boji resnice literature? = Literature and censorship : Who is afraid of the truth of literature?, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 31, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2008, str. 95-101 + 251-258.

TROHA, Gašper. Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom = Historical drama and its social role in Slovenia under Communism. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Zgodovina in njeni literarni žanri = History and its literary genres, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 30, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2007, str. 91-100, 209-219.

TROHA, Gašper. Skrivnosti igralske prezence in komparativistika : Eugenio Barba. Papirnati kanu. Ljubljana: MGL, 2005. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2006, letn. 29, št. 1, str. 133-137.

TROHA, Gašper. Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki : 1943-1990. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 1, str. 99-118.

TROHA, Gašper. Nova, urbana dramatika praznine : Aleks Sierz: Gledališče "u fris". Ljubljana: MGL, 2004. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 1, str. 149-152.

TROHA, Gašper. Odpiranje novih možnosti raziskovanja tragedije : Kozak, Krištof Jacek. Privlačna usodnost: subjekt in tragedija. Ljubljana: MGL, 2004. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 2, str. 167-170.

TROHA, Gašper. Problemi poetične drame. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], 2005, letn. 53, št. 2, str. [85]-100.

TROHA, Gašper. Med naturalizmom in performansom : Barbara Orel. Igra v igri. Ljubljana: MGL, 2003. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2004, letn. 27, št. 1, str. 145-151.

TROHA, Gašper. Model sodobnega gledališča?! : Hans Thies Lehmann: postdramsko gledališče. Ljubljana: Maska, 2003. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], dec. 2004, letn. 27, št. 2, str. 119-123.

TROHA, Gašper. Partizanska dramatika (1941-1945). Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], jun. 2003, letn. 26, št. 1, str. 75-94.

 

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju