Slovensko patristično popoldne

V petek, 7. januarja 2022, bo na Teološki fakulteti (Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana) potekalo Slovensko patristično popoldne, ki ga v sodelovanju pripravljajo slovenska sekcija AIEP/IAPS (International Association of Patristic Studies), Inštitut za patristične študije Victorinianum TEOF UL, KUD Logos in Celjska Mohorjeva družba.

V prvem delu bodo trije predavatelji, doc. dr. Miran Špelič OFM, mag. Jan Dominik Bogataj OFM in Gorazd Kocijančič, osvetlili temo pojmovanja telesa v patristični misli. Drugi del bo posvečen predstavitvam različnih nedavnih patrističnih prevodov v slovenščino in drugih povezanih projektov s krščansko antiko. V tretjem delu bo predstavljen nov integralen prevod korpusa Hieronimovih pisem v slovenščino, pri čemer bodo sodelovali akad. dr. Kajetan Gantar, Bogomir Trošt, doc. dr. Sonja Weiss, doc. dr. Miran Špelič OFM in doc. dr. Aleš Maver.

Istočasno bo potekal tudi Mali patristični knjižni sejem, kjer bosta založbi KUD Logos in Celjska Mohorjeva družba ponudili patristične izdaje po znižani ceni.

Več

Program

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon