Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zaključek študija na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (1. stopnja)

Navodila za diplomske naloge

V okviru prvostopenjskega študijskega programa Primerjalna književnost in literarna teorija je pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice potrebno izdelati pisno diplomsko delo, ki se ga javno zagovarja pred komisijo.

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo diplomskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje

1. Prijava teme diplomskega dela

Prijavo teme diplomskega dela je potrebno oddati najpozneje do začetka šestega semestra (za študente, ki nameravate diplomirati v tekočem študijskem letu). Mentorji in mentorice sprejemajo omejeno število prijav.

Zamenjava teme je možna v dogovoru z mentorjem ali mentorico (v tem primeru je potrebna ponovna oddaja obrazca za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za zamenjavo teme).

Veljavnost teme diplomskega dela je 2 leti od prijave.

2. Postopek prijave zagovora diplomskega dela

Po prejemu informacije mentorja oziroma mentorice, da je diplomsko delo ustrezno, je potrebno končno verzijo diplomskega dela prek e-pošte poslati v knjižnico v tehnični pregled.

Po opravljenem tehničnem pregledu se v VIS-u odpre možnost oddaje diplomskega dela v preverjanje podobnosti vsebine (podpoglavje »Oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine«).

Ko mentor v VIS-u potrdi ustreznost diplomskega dela, je potrebno v tajništvu oddati sledeče obrazce, ki jih najdete v podpoglavju »Zaključek študija«:

  • izjava (so)mentorja o ustreznosti diplomskega dela,
  • prijava na zagovor diplomskega dela,
  • izjava ob oddaji dela (na voljo v študijskem informacijskem sistemu, sekcija: Zaključek študija/Izjava ob oddaji dela).

Prav tako je potrebno oddati ustrezno število vezanih izvodov diplomskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega en (1) izvod (oziroma dva (2) v primeru skupnega diplomskega dela) v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa v spiralni vezavi, če s tem soglašajo člani komisije.

Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se študent z mentorjem dogovori za datum zagovora.

POMEMBNO:

  • Rok za oddajo diplomskega dela v prvo branje je praviloma do 1. 7. tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne, popravljene verzije diplomskega dela je 26. 8. tekočega študijskega leta. Navedeni roki veljajo zgolj za študente, ki nameravajo zagovarjati diplomsko delo v septembru. Ostali se z mentorjem individualno dogovorijo glede rokov za oddajo.

  • Pri izdelavi diplomskega dela upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje.

  • Za oblikovanje diplomskega dela upoštevajte tehnična priporočila FF. 
  • Navodilo za oblikovanje naslova: če ima diplomsko delo podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico. 

Staff