Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Pedagoška praksa na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo

Pedagoška praksa

Pedagoška praksa se izvaja v poletnem semestru drugega letnika dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Primerjalna književnost in literarna teorija.

Prakso sestavlja 30 ur seminarja, ki se izvaja v fakultetni predavalnici, ter praktično usposabljanje na šoli (primarnega ali sekundarnega izobraževanja) pod vodstvom učitelja mentorja. Praksa na šoli poteka od marca do junija tekočega študijskega leta (čim bolj strnjeno 15 delovnih dni). Učitelja mentorja si lahko poiščete sami, na ljubljanskih šolah pa vam ga po dogovoru poiščemo tudi mi.

V primeru, da prakso organizirate sami, vas prosimo, da preverite, ali ima šola s FF UL že sklenjeno pogodbo o partnerstvu (če je nima, o tem obvestite oddelčno tajništvo). Učitelju mentorju in vodstvu šole posredujte vso dokumentacijo, objavljeno na VIS-u (pismo učiteljem mentorjem, napotnica). Na VIS-u so objavljeni tudi ostali dokumenti, ki jih natančno preberite, saj usmerjajo delo vas in vašega učitelja mentorja (poročilo o praksi, priročnik za učitelje mentorje).

Pred začetkom prakse pošljite podatke o šoli in elektronski naslov učitelja mentorja na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si. Preden se boste odpravili na prakso, se boste skupaj z vašim učiteljem mentorjem udeležili kratkega usmerjevalnega pogovora, na katerem se boste podrobneje seznanili z izvedbo in organizacijo vašega praktičnega usposabljanja. Poleg tega boste dodatna navodila glede prakse prejeli tudi na seminarju iz Pedagoške prakse.  

Zavarovanje za pedagoško prakso

Vsak študent, ki odhaja na praktično usposabljanje PK2 Pedagoška praksa, mora biti zavarovan za primer poškodbe pri delu ter za posebne primere zavarovanja. Študente prosimo, da podatke o praktičnem usposabljanju sporočite v tajništvo čim prej oziroma najpozneje do 25. v mesecu za prakso v naslednjem mesecu (torej, če odhajate na prakso v aprilu, morate podatke o tem sporočiti najpozneje do 25. marca). 

Prosimo, da na tajništvo prek e-pošte posredujete naslednje podatke: 

- ime predmeta, pri katerem opravljate prakso,

- ime mentorja na FF,

- ime mentorja na ustanovi, kjer opravljate prakso,

- naziv ustanove, kjer opravljate prakso,

- trajanje prakse: začetni in končni datum (če nimate končnega datuma, navedite vsaj predviden datum zaključka prakse).

Staff