Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018/19: Čustva in literatura - interpretacija besedil skozi princip čuječnosti

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2018/19: Čustva in literatura - interpretacija besedil skozi princip čuječnosti

Sodelujoči pri projektu

  • pedagoški mentorici: asist. dr. Marjeta Šarić in asist. dr. Anja Mrak
  • delovna mentorica: dr. Alja Adam (Inštitut Satori)
  • študenti: Luka Povšič, Nisja Naja Resinovič, Neža Bohinc, Karmen Strel, Kaja Kokalj, Mateja Kužner Čelešnik, Zarja Poklukar, Ines Mlinar

Namen projekta oz. osrednji izziv

Osrednji namen projekta je bil raziskava relacije čustva-književnost pri poučevanju literature v osnovnih šolah. Bralec prek literature spoznava notranjo naravnanost tako, da ozavesti tok lastnih misli, jim da pomen in smisel. »Branje« in/ali interpretiranje besedil lahko razumemo tudi kot način komuniciranja s svetom, kot akt iskanja lastnega glasu, v prepletu z »drugimi glasovi«. S principi čuječnosti, zavedanjem, kako se odzivamo na literarne tekste in kakšna čustva sprožajo v nas besedila, lahko zgoraj omenjeno komunikacijo izostrimo in na novo ovrednotimo.

Ker je v sodobnem času kultura branja pri otrocih »okrnjena« in v velikem delu »nadomeščena« z vizualno tehnologijo, se je projekt prek raziskave in izvedbe delavnic usmeril na senzibilizacijo odnosa posameznik/literarno delo. Osredotočili smo se na učence s posebnimi potrebami, tako tiste, ki imajo učne težave, kot tudi nadarjene učence in jim prek delavnic omogočili, da skozi interpretacijo besedil, ki zaobjemajo subjektivno, čustveno izkušnjo, spoznavajo svoje ustvarjalne potenciale, kar jim znotraj rednega pouka ni omogočeno v zadostni meri.

Splošni cilj projekta je bil vzpostavitev novih modelov izobraževanja na področju literarne dejavnosti v okviru pouka književnosti. Izdelali smo nove pedagoške modele, ki za svojo podlago jemljejo principe čuječnosti, na tak način pa pri otrocih vzpodbujajo zavedanje odnosa jaz/drugi.

Rešitve           

Prek sodelovanja študentov in mentorjev s področja literarnih ved, pedagogike in predšolske vzgoje smo zasnovali interdisciplinarno skupino, ki se je lotila raziskovanja in oblikovanja različnih modelov interpretacije besedil skozi principe čuječnosti, ki so sodelujočim otrokom omogočili, da se seznanijo z literarnimi teksti na neposreden, izkustven način. Šele skozi čustveno izkušnjo se otroci lahko naučijo uravnotežiti pomen lastnega notranjega življenja s pomenom notranjega življenja drugih. To je temelj za družbeno in tudi za čustveno inteligenco – na tak način otroci spoznavajo, da so del večjega sveta odnosov, kar jim prinaša smisel.

S projektom smo nadgradili šolski program, otrokom pa omogočili, da razširijo svoje znanje. Delavnic so se udeležili tako otroci, ki imajo težave z učenjem, kot tudi tisti nadarjeni, ki potrebujejo dodatno motivacijo pri svojem delu.

Rezultati

Prvi rezultat je izvedba štirih delavnic, ki so jih izvajale štiri skupine študentov (skupaj torej 16 delavnic) v aprilu in maju na OŠ Trnovo in v prostorih Zavoda MISSS. Na delavnicah so sodelovali učenci 1., 2. in 3. razreda, na MISSSu pa so skupine sestavljali predvsem učenci priseljenci. Glede na njihovo starost, sposobnosti, zanimanja in materni jezik so študenti izvajali delavnice, ki so povezovale literaturo in čuječnost.

Osrednji rezultat projekta pa sta predstavitev projekta in delavnic na OŠ Trnovo, ki je potekala 28. 6. 2019 in je bila namenjena vsem pedagoškim delavcem na šoli. V okviru projekta je nastal tudi priročnik za učitelje z naslovom Čustva in literatura skozi princip čuječnostiki sta ga pripravili študentki Neža Bohinc in Karmen Strel. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Staff