Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

17. mednarodna konferenca mladih slavistov

7. in 8. decembra 2023 bo na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi potekala 17. mednarodna konferenca mladih slavistov. Namenjena je študentom dodiplomskega in magistrskega študija, doktorskim študentom in mladim raziskovalcem, starim do 35 let.

Jeziki konference: vsi slovanski jeziki in angleščina.

Rok za prijave je 18. junij 2023, prijave pa lahko oddate le elektronsko prek obrazca, objavljenega na uradni spletni strani konference: https://slavkonf.ff.cuni.cz/en/application-form/.

Več informacij najdete na povezavah: vabilopomembno

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of German, Dutch and Swedish

Change of Office Hours Urška Valenčič Arh

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak