Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

17. mednarodna konferenca mladih slavistov

7. in 8. decembra 2023 bo na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi potekala 17. mednarodna konferenca mladih slavistov. Namenjena je študentom dodiplomskega in magistrskega študija, doktorskim študentom in mladim raziskovalcem, starim do 35 let.

Jeziki konference: vsi slovanski jeziki in angleščina.

Rok za prijave je 18. junij 2023, prijave pa lahko oddate le elektronsko prek obrazca, objavljenega na uradni spletni strani konference: https://slavkonf.ff.cuni.cz/en/application-form/.

Več informacij najdete na povezavah: vabilopomembno

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental library: Summer timetable

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Tanja Žigon

Department of English

Change of Office Hours Frančiška Lipovšek

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad