Alumniteka: Pot k vključujoči družbi: enakost kot skupna odgovornost

Kako lahko zagotovimo enake možnosti in vključevanje za ranljive skupine, kot so osebe s posebnimi potrebami, priseljenci in manjšine? Kateri so glavni izzivi pri spoprijemanju s stereotipi in predsodki, ki lahko omejujejo vključevanje? Kako različni dejavniki, kot so dostop do kakovostnega izobraževanja, zdravstvene oskrbe in ekonomske priložnosti, vplivajo na posameznikove možnosti za uspeh v življenju? Kako lahko vsak med nami prispeva k vključevanju in enakosti?

Na tokratni Alumniteki bodo govorili o različnih deprivilegiranih skupinah in o tem, kako zagotavljati enake možnosti. Temo enakih možnosti bodo osvetlili skozi pogled psihologa, socialne pedagoginje, sociologinje in pisateljice.

Na dogodku bodo sodelovali:

  • prof. dr. Vesna Leskošek, sociologinja,
  • Dijana Matković, pisateljica,
  • Hana Košan, socialna pedagoginja,
  • doc. dr. Žan Lep, psiholog.

Pogovor bo moderirala Renata Dacinger.

Pridružite se dogodku v četrtek, 21. septembra 2023, ob 18. uri na Pedagoški fakulteti UL.

Dogodek je brezplačen, zaželene prijave na tej povezavi.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon