Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Jezikoslovni dan: 2. študentska konferenca Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje

V imenu organizatorske ekipe Jezikoslovnega dne vas vabim, da v torek, 7. 5. ob 14. uri, pridete v Modro sobo na FF poslušat študentske prispevke. Vmes bomo postregli tudi s čajem in piškoti. Urnik je spodaj, dogodek pa najdete na tej povezavi: https://fb.me/e/3jxByNyWT.

 

Upam, da se vidimo v čim večjem številu!

Petra Bolta, Klara Eva Drašković, Matija Kristan, Blaž Pažon

________________________________________________________

13.30 — registracija

13.45 — uvodni nagovor

14.00-14.15 — Lara Potočnik: Slovanski jezikovni elementi v istroromunščini

14.15-14.30 — Luka Brenko: Izzivi relativne kronologije glasovnih sprememb v anatolščini

14.30-14.45 — diskusija

14.45-15.00 — Blaž Šoba: Glagolski vid v slovenščini in ruščini: Od opredelitve do konteksta

15.00-15.15 — Petra Bolta: Ujemanje po spolu v slovenščini

15.15-15.30 — Metodi Efremov: Samo en določni člen v makedonščini 

15.30-15.45 — diskusija

15.45-16.00 — Ema Štarkl, Matija Kristan: Metodološki izzivi pri raziskovanju jezikovne variantnosti: Glagolska pripona -ni v celjskem mestnem govoru

16.00-16.15 — Julija Kos: Jezikovni kontinuum na Jamajki

16.15-16.30 — diskusija

16.30-16.45 — odmor

16.45-17.00 — Blaž Pažon: Procesiranje nematernih samoglasniških kontrastov pri odraslih govorcih BHS

17.00-17.15 — Julija Kos: Psiholingvistični pristop k tabu besedam v slovenščini

17.15-17.30 — diskusija

17.30-17.45 — Mihaela Modic: Prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in težave, s katerimi se pri tem srečamo

17.45-18.00 — Klara Eva Drašković: Forenzično jezikoslovje v kazenskih postopkih na slovenskih sodiščih

18.00-18.15 — Klara Vrabl: Robot ve, kdaj imaš god

18.15-18.30 — diskusija

18.30 — zaključek

 

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.