Ameriška kratka zgodba

Ameriška kratka zgodba

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Vsebina

Osnove teorija kratke zgodbe in kritični pregled raznih teoretičnih pristopov h kratki zgodbi.
Analiza in interpretacija izbranih kratkih zgodb iz različnih literarnih obdobij in različnih literarnih smeri.