Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Druge dejavnosti Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo

Druge dejavnosti 

Mednarodna dejavnost

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo razvija mednarodno dejavnost v več smereh, tako za študentke in študentke kot profesorice in profesorje.

Študentje lahko del študija opravijo v tujini v okviru programa ERASMUS (več informacij je na strani Mednarodne pisarne FF). V ta namen ima oddelek sklenjene bilateralne pogodbe za študentsko izmenjavo z akademskimi ustanovami v Franciji, Italiji in na Poljskem. To so Institut Catholique de Toulouse, Università degli studi di Foggia in Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Profesorji gostujejo na univerzah v tujini. Oddelek ima sklenjene bilateralne pogodbe za izmenjavo učnega osebja z univerzami v Italiji, Španiji, na Češkem in na Poljskem. To so Universitá degli Studi di Napoli "L'Orientale", Universidad de Zaragoza, Univerzita Pardubice in Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Profesorji delujejo kot člani v mednarodnih uredniških odborih slovenskih in tujih znanstvenih revij, redno sodelujejo na mednarodnih konferencah v Sloveniji in tujini ter objavljajo dognanja iz svojih raziskav pri tujih znanstvenih založbah in v znanstvenih revijah z mednarodno veljavo, kot so ameriško-kitajska revija Forum for World Literature Studies, estonska Interlitteraria, ameriške Slovene Studies itn. (za celotne bibliografije oddelčnih profesorjev gl. SICRIS, za njihove izbrane bibliografije pa osebne strani zaposlenih).

Profesorji organizirajo mednarodne kolokvije, konference in simpozije; to je sploh najmočnejša oblika mednarodnega sodelovanja, ki jo goji oddelek.

Oddelek je v sodelovanju z nekaterimi drugimi ustanovami organiziral naslednje mednarodne simpozije: leta 2005, pod vodstvom Vida Snoja, simpozij Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo / Lev Shestov between literature, religion and philosophy (prispevki s simpozija so izšli v zbirki Acta comparativistica Slovenica, 1, katere izdajatelj je oddelek); leta 2007, spet pod vodstvom Vida Snoja, simpozij Antika in krščanstvo: spor ali sprava? / Antiquity and christianity: conflict or conciliation? (Acta comparativistica Slovenica, 2); in leta 2011, pod vodstvom Sete Knop, Borisa A. Novaka in Janeza Vrečka, simpozij Dušan Pirjevec, slovenska kultura in literarna veda (Acta comparativistica Slovenica, 3).

Oddelek najredneje soorganizira mednarodne kolokvije in konference v okviru Slovenskega društva za primerjalno književnost (SDPK). To društvo je ustanovni član Evropske raziskovalne mreže za primerjalne literarne vede (REELC), in član krovne svetovne organizacije, tj. Mednarodne zveze za primerjalno književnost (ICLA), oddelek pa je ustanovni član društva. Svoj delež ima pri osrednjih dejavnostih društva:

1. Soorganiziral je gostujoča predavanja profesorjev z neslovenskih univerz (od leta 1979).

2. Sodeloval je pri pripravi dvojezičnih ali večjezičnih številk revije Primerjalna književnost, ki je kot ena izmed redkih slovenskih revij s humanističnega področja uvrščena v Ars & Humanities Citation Index (AHCI). Te številke so nastale na podlagi mednarodnih projektnih sodelovanj, njihovi uredniki pa so izmed zaposlenih na oddelku bili Janez Vrečko in Boris A. Novak (Kosovelova poetika, 2005) ter Vanesa Matajc in Gašper Troha (Zgodovina in njeni literarni žanri / History and its Literary Genres, 2007, in Avtor: Kdo ali kaj piše literaturo / The Author: Who or What Is Writing Literature?, 2009).

3. Oddelek je soorganiziral tudi mednarodne kolokvije in konference s področja primerjalne književnosti, predvsem kolokvije, ki so del odmevnega mednarodnega literarnega festivala Vilenica in aktualno literarnovedno problematiko neposredno soočajo z usmeritvami v sodobni literaturi. Posamezne vileniške kolokvije so izmed zaposlenih na oddelku organizirali Janez Vrečko in Boris A. Novak (Kosovel med etiko in poetiko / Kosovel: Between Ethics and Poetics, 2004) ter Vanesa Matajc in Gašper Troha (Zgodovina in njeni literarni žanri / History and its Literary Genres, 2006, ter Avtor: Kdo ali kaj piše literaturo / The Author: Who or What Is Writing Literature?, 2008). Zunaj vileniških kolokvijev pa sta Vanesa Matajc in Varja Balžalorsky leta 2011 organizirali mednarodno konferenco Retorike prostora / The Rhetorics of Space.

Dodatna ponudba za študente

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo svojim študentom nudi mentorstvo in priporočila za štipendije.

Ob koncu študija jim ob iskanju zaposlitve svetuje in zagotavlja potrebna priporočila. Študentje Oddelka imajo na voljo tudi ugodnosti, ki jih ponuja Filozofska Fakulteta. Uporabljajo lahko tako oddelčno knjižnico kot tudi knjižnice drugih oddelkov. Fakulteta ima čitalnico in računalniško sobo, organizira pa tudi svetovanje študentom. Status rednega študenta vključuje brezplačno celotno zdravstveno zavarovanje in pravico, da študentje kandidirajo za sobo v študentskem domu.

Sodelavke in sodelavci oddelka