Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija

Vsebine

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA, Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer

Prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija posreduje študentom in študentkam znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature do drugih umetnosti, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. Eno od osrednjih težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja študente in študentke za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo, dramaturško delo, literarno kritiko in publicistiko.

  • PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA, Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer

Prvostopenjski študijski program Primerjalna književnost in literarna teorija posreduje študentom in študentkam znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature do drugih umetnosti, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. Eno od osrednjih težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja študente in študentke za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo, dramaturško delo, literarno kritiko in publicistiko.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Zaključek študija.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetna smer
Nacionalne književnosti - vaje 0 0 60 0 6 letni
Nemški jezik 1 0 0 120 0 6 celoletni
Pregled svetovne književnosti 60 0 0 0 6 letni, celoletni
Primerjalna verzologija 30 30 0 0 4 celoletni
Slovenska književnost 60 0 0 0 6 celoletni
Slovenski jezik 30 30 0 0 6 celoletni
Uvod v literarno teorijo 60 0 0 0 6 celoletni
Uvod v primerjalno književnost 60 0 0 0 6 zimski
Uvod v študij književnosti - vaje 0 0 60 0 4 celoletni
Zgodovina avantgard 30 30 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 6
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer
Pregled svetovne književnosti 60 0 0 0 6 letni, celoletni
Primerjalna verzologija 30 30 0 0 4 celoletni
Uvod v literarno teorijo 60 0 0 0 4 celoletni
Uvod v primerjalno književnost 60 0 0 0 4 zimski
Uvod v študij književnosti - vaje 0 0 60 0 4 celoletni
Zgodovina avantgard 30 30 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 4
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer v kombinaciji z dvopredmetno smerjo Slovenistika
Nacionalne književnosti - vaje 0 0 60 0 6 letni
Primerjalna verzologija 30 30 0 0 4 celoletni
Uvod v literarno teorijo 60 0 0 0 4 celoletni
Uvod v primerjalno književnost 60 0 0 0 4 zimski
Uvod v študij književnosti - vaje 0 0 60 0 4 celoletni
Zgodovina avantgard 30 30 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 4
2. letnik P S V D KT Semester
Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetna smer
Antični mit in evropska literatura 60 0 0 0 6 zimski, letni
Nemški jezik 2 0 0 120 0 6 celoletni
Primerjalna književnost 2 - vaje I 0 0 60 0 4 zimski
Ruska klasična literatura - obdobje realizma 30 0 0 0 3 zimski
Sodobni slovenski roman 30 30 0 0 6 celoletni
Zgodovina romana 60 0 0 0 6 letni, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Zunanji izbirni predmeti 7
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer
Antični mit in evropska literatura 60 0 0 0 6 zimski, letni
Primerjalna književnost 2 - vaje I 0 0 60 0 4 zimski
Zgodovina romana 60 0 0 0 6 letni, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Strokovni izbirni predmeti 6 5
Zunanji izbirni predmeti 3
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer v kombinaciji z dvopredmetno smerjo Slovenistika
Antični mit in evropska literatura 60 0 0 0 6 zimski, letni
Primerjalna književnost 2 - vaje I 0 0 60 0 4 zimski
Zgodovina romana 60 0 0 0 6 letni, celoletni
Strokovni izbirni predmeti 7 5
Strokovni izbirni predmeti 8 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Pesniški modernizem in postmodernizem 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva 0 60 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II 15 0 30 0 3 letni
Ruska književnost – obdobje klasicizma in romantizma 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Pesniški modernizem in postmodernizem 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva 0 60 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva 0 60 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Pesniški modernizem in postmodernizem 60 0 0 0 6 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Primerjalna književnost in literarna teorija - enopredmetna smer
Antični mit in evropska literatura 60 0 0 0 6 zimski, letni
Diplomsko delo 0 0 0 0 12 letni
Književnost antične Grčije 30 0 0 0 3 letni
Primerjalna književnost 2 - vaje II 0 0 60 0 4 zimski
Realizem in naturalizem 60 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 13
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer
Antični mit in evropska literatura 60 0 0 0 6 zimski, letni
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Primerjalna književnost 2 - vaje II 0 0 60 0 4 zimski
Realizem in naturalizem 60 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetna smer v kombinaciji z dvopredmetno smerjo Slovenistika
Antični mit in evropska literatura 60 0 0 0 6 zimski, letni
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Primerjalna književnost 2 - vaje II 0 0 60 0 4 zimski
Realizem in naturalizem 60 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Strokovni izbirni predmeti 6 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva 0 60 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Pesniški modernizem in postmodernizem 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Pesniški modernizem in postmodernizem 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva 0 60 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Literatura in etika 60 0 0 0 6 zimski, letni
Pesniški modernizem in postmodernizem 60 0 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Izbirni seminar: Literarna kritika 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Moderna in modernizem v zgodovini literature 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Svetovni roman 0 60 0 0 5 celoletni
Izbirni seminar: Zgodovina zahodnega pesništva 0 60 0 0 5 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka