Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zaključek študija na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (1. stopnja)

Navodila za diplomske naloge

V okviru prvostopenjskega študijskega programa Primerjalna književnost in literarna teorija je pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice treba izdelati pisno diplomsko delo.

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo diplomskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje

1. Prijava teme diplomskega dela

Podpisano prijavo teme diplomskega dela je treba oddati najpozneje do začetka šestega semestra (za študente, ki nameravate diplomirati v tekočem študijskem letu). Mentorji in mentorice sprejemajo omejeno število prijav.

Zamenjava teme je mogoča v dogovoru z mentorjem ali mentorico (v tem primeru je potrebna ponovna oddaja obrazca za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za zamenjavo teme).

Veljavnost teme diplomskega dela je 2 leti od prijave.

2. Postopek oddaje diplomskega dela

Po prejemu informacije mentorja oziroma mentorice, da je diplomsko delo ustrezno, je treba končno verzijo diplomskega dela prek e-pošte poslati v knjižnico v tehnični pregled. Na tajništvo pa je treba osebno ali prek e-pošte dostaviti podpisan obrazec: izjava (so)mentorja o ustreznosti diplomskega dela, ki jo najdete v podpoglavju »Zaključek študija«.

Po opravljenem tehničnem pregledu in oddani izjavi mentorja se v VIS-u odpre možnost oddaje diplomskega dela v preverjanje podobnosti vsebine (podpoglavje »Oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine«). Ob oddaji diplomskega dela v VIS-u je treba potrditi tudi izjavo ob oddaji dela. Mentor na podlagi rezultatov analize podobnosti potrdi ustreznost diplomskega dela, o čemer je študent obveščen v VIS-u.

Za oddajo in oceno diplomskega dela ni treba imeti opravljenih vseh ostalih študijskih obveznosti na študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija. V študijskem programu uradni zagovor diplomskega dela ni predviden, na predlog mentorja ali mentorice pa se naloga lahko predstavi na individualnem zagovoru pred mentorjem ali v okviru rednega študijskega procesa.

V primeru skupnega diplomskega dela na študijskem programu, kjer potekajo zagovori, se izvede zagovor na drugem oddelku.

Po oddaji dolžnostnega izvoda na tajništvu v VIS vnesejo oceno diplomskega dela.

POMEMBNO:

  • Rok za oddajo diplomskega dela v prvo branje je praviloma 1. 7. tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne, popravljene verzije diplomskega dela je 26. 8. tekočega študijskega leta. Navedeni roki veljajo zgolj za študente, ki nameravajo zagovarjati diplomsko delo v septembru. Ostali se z mentorjem individualno dogovorijo glede rokov za oddajo.
  • Pri izdelavi diplomskega dela upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje.
  • Za oblikovanje diplomskega dela upoštevajte tehnična priporočila FF. 
  • Navodilo za oblikovanje naslova: če ima diplomsko delo podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico. 

Sodelavke in sodelavci oddelka