Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1

Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Študenti utrdijo znanje, ki so ga pridobili na dodiplomski stopnji, seznanjajo se z lastnostmi znanstvenih in strokovnih besedil, s koraki pri nastajanju le-teh in s specifiko japonskega znanstvenega in strokovnega jezika. Ob branju slovenskih in manj zahtevnih japonskih strokovnih in znanstvenih besedil razčlenjujejo njihovo zgradbo in spoznavajo strokovno in znanstveno izrazje. Ob utrjevanju aktivnega znanja pisne japonščine vadijo pisanje strokovnega besedila v japonščini o temi, s katero se bodo ukvarjali pri magistrski nalogi. Pri tem se urijo v zbiranju podatkov, sestavljanju osnutkov besedil, v ustnem podajanju te vsebine in končno v pisanju lažjega znanstvenega oz. strokovnega besedila.

1. Nitsuu Nobuko, Satou Fujiko. Kaiteiban Ryugakusei no tame no ronritekina bunsho no kakikata (Pisanje logičnih besedil: za tuje študente). Tokyo: 3Anetwork 2003.
2. Hamada Mari, Hirao Tokuko. Daigakusei to ryuugakusei no tame no ronbun waakubukku (Delovni zvezek pisanja člankov za domače in tuje univerzitetne študente). Tokio: Kurosio 1997
3. Ooshima Yayoi idr. Pia de manabu daigakusei no nihongo hyougen (Izražanje v japonščini: skupinske vaje za univerzitetne študente). Tokio: Hituzi 2005
4. Nihongo koutouhappyou to touron no gijutsu (Tehnika ustnega izražanja: predstavitev in razprave).Toukaidaigaku ryuugakusei kyouiku sentaa koutou happyou kyouzai kenkyuukai hen. Tokio: Toukaidaigaku syuppankai 1995.
5. Japonsko-slovenski slovar, http://nl.ijs.si/jaslo/