Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2

Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Študenti utrdijo znanje, ki so ga pridobili v prejšnjem letniku, o lastnostih znanstvenega in strokovnega besedila, korakih pri nastajanju le-tega, specifiki japonskega znanstvenega in strokovnega jezika ter o problemih, ki se pojavljajo pri prevajanju znanstvenih besedil. Med pisanjem magistrske naloge izmenično predstavljajo svoja besedila na seminarju in ob analizi besedil ostalih študentov pod vodstvom izvajalca predmeta nadgrajujejo aktivno znanje japonskega strokovnega jezika. S pomočjo kontrastivne analize slovenščine in japonščine na leksikalni, sintaktični, besedilni in pragmatični ravni preizkušajo in analizirajo metodološke pristope, mikro- in makrostrategije ter pogoste prevajalske probleme pri prevajanju v japonščino.

Nitsuu Nobuko, Satou Fujiko. Kaiteiban Ryuugakusei no tame no ronritekina bunshou no kakikata (Pisanje logičnih besedil: za tuje študente). Tokyo: 3Anetwork 2003. COBISS.SI-ID - 161478915
Academic Japanese kenkyuukai, Japanese for International College / Graduate Students: Composition, Tokyo 2001. COBISS.SI-ID - 162329091
Muraoka et al., Ronbun sakusei no tame no bushooryoku koojoo puroguramu, University of Osaka, Osaka 2013. COBISS.SI-ID - 28155139