Antropologija religije

Antropologija religije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan

Primerjava antropološkega pristopa k religiji s pristopom drugih ved (sociologija, teologija, religiologija itd.). Temeljni pojmi, raziskovalne smeri, šole in pristopi. Empirične manifestacije religije v različnih kontekstih (družbenem, političnem, prostorskem, psihološkem, ritualnem itd.). Teoretsko ločevanje med človekovo religioznostjo, vsebinami religijskih svetov in družbenimi funkcijami religije. Preučevanje religije kot antropološke kategorije na podlagi etnografskih primerov. Procesi konstrukcije religijskih doktrin; simbolni sistemi svetega in njihove politične implikacije. Etnografija sekularnih in religijskih družbenih gibanj.

Klasične antropološke obravnave religije. Mit in ritual. Mana. Tabu. Totem. Animizem. Religijska spreobrnitev. Biologija religije. Religijski specialisti. Sveti prostori in romanja. Religiozni sinkretizem. Religija in družbena sprememba. Svetovne religije vs. ljudska religioznost in verske prakse. Novodobništvo in nova religijska gibanja.

1. Angrosino, Michael V., 2004, The Culture of the Sacred: Exploring the Anthropology of Religion. Illinois: Waweland Press. [COBISS.SI-ID - 25082722]
2. Bauman, Zygmunt, 1998, Postmodern Religion? In: Heelas, Paul, David Martin in Paul Morris, Religion, Modernity and Postmodernity, Oxford, Malden: Blackwell. Pp. 55–78. [COBISS.SI-ID - 44775010]
3. Barker, Eileen, 1992, New Religious Movements: A practical Introduction. London: Hmso. COBISS.SI-ID - 42804578
4. Eller, Jack David, 2007, Introducing Anthropology of Religion: Culture to the Ultimate. New York, London: Routledge. (Studying Religion Anthropologically: Definitions and Theories. Pp. 1–28). [COBISS.SI-ID-163057923]
5. Firth, Raymond, 1996, Religion: A Humanist Interpretation. London, New York: Routledge. (An anthropological approach to the study of religion. Pp. 1–13) [COBISS.SI-ID - 8299874]
6. Marranchi, Gabriele, 2008, The Anthropology of Islam. Oxford, New York: Berg. (Introduction. Pp. 1–12) [COBISS.SI-ID - 9010947]
7. Morris, Brian, 2006, Religion and Anthropology: A Critical Introduction. Cambridge, New York etc.: Cambridge University Press. (Introduction. Pp. 1–13) https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=30445…
8. Otto Ton, 2009, What Happened to Cargo Cults? Material Religion in Melanesia and the West. Social Anaysis 53/1: 82–102. https://www.jstor.org/stable/23182462
9. Šmitek, Zmago, 2016, Mandale: Tajni vrtovi razsvetljenja, Ljubljana: Beletrina. [COBISS.SI-ID - 285741568]
10. Obeyesekere, Gananath, 2023, Meduzini lasje: esej o osebnih simbolih in verskih doživetjih. Ljubljana: Založba /cf*. COBISS.SI-ID - 138054915