Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Drašler Andreja

- osnovne strategije branja avtentičnih angleških strokovnih besedil (učbeniki, članki v strokovnih in znanstvenih revijah in časopisih)
- analiza strokovnih in akademskih besedil
- uporaba slovarjev in elektronskih medijev
- utrjevanje in nadgradnja strokovnega besedišča
- ogled in analiza video/DVD prispevkov z geografsko tematiko
- pisna in ustna obnova strokovnega ali znanstvenega članka
- spoznavanje s spletnimi orodji za lektoriranje in prevajanje besedil
Vsebinsko se strokovna besedila navezujejo na ostale predmete s področja geografije.

- Enojezični angleški slovar / Monolingual English dictionary.
- Hewings, M., 2012. Cambridge Academic English. Cambridge, Cambridge University Press, 176 str.
- Kelly, K., 2009. Geography. Macmillan Vocabulary Practice Series with CD-ROM (izbrana poglavja).
- Izbor aktualnih člankov iz poljudnih in strokovnih revij ter z interneta / Selected updated articles from magazines, journals, newsapeprs, the internet.
- Druga aktualna literatura, dostopna v spletni učilnici / Other current literature available in the e-classroom