Didaktika grščine - Pedagoška praksa

Didaktika grščine - Pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

- seznanjanje s pripravami na pouk
- seznanjanje z dolžnostmi učitelja na šoli izven neposrednega učnega procesa
- opazovanje učnega procesa in vseh dejavnikov, povezanih z njim (razdelitev učne ure; prilagajanje poteka ure; prilagajanje učne snovi; učiteljevo vodenje pouka, vzdrževanje discipline, odnos do učencev; interakcija z njimi; slabosti; učiteljev nastop, govor in telesna govorica; preverjanje znanja ipd.)
- aktivno sodelovanje pri učnih urah: a) pomoč učitelju; b) priprava samostojnih ur ob pomoči učitelja in c) prvi poskusni nastopi pod nadzorom učitelja-mentorja
- samostojna priprava učnih gradiv
- če je na praksi več udeležencev: opazovanje svojih kolegov pri poučevanju, vrednotenje njihovega nastopa, ugotavljanje pomanjkljivosti, napak in odlik
- seznanjanje s posebnostmi pouka ob instruktivnih pogovorih z mentorjem

1. interna navodila didaktika
2. predpisani učbeniki
3. učni načrt za predmet Grški jezik
4. maturitetni katalog