Didaktika književnosti 1

Didaktika književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebina

• Opredelitev didaktike književnosti.
• Sestavine učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti.
• Pomen književnega pouka v sodobnosti za razvoj posameznikove osebnostne in družbene integritete.
• Didaktična struktura pouka književnosti; cilji, metode, načela za izbiro in razporeditev vsebin; književnovzgojni cilji na posameznih stopnjah in vrstah šol.
• Metode obravnave leposlovja pri pouku: metoda šolske interpretacije in metoda problemsko-ustvarjalnega pouka idr.
• Učiteljeva priprava na pouk književnosti.