Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo diplomskega dela.

Izbor literature se bo prilagajal izbrani temi.