Družbena geografija I

Družbena geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Krevs Marko, izr. prof. dr. Zupančič Jernej, red. prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

• Družbena geografija: razvoj, vsebine in pomen, osnovni pojmi in pristopi.
• Družba in okolje: pomen in omejitve naravnega okolja za razvoj družbe, vpliv človeka na naravno okolje, naravni viri in gospodarski razvoj.
• Geografija prebivalstva: razporeditev prebivalstva, naravno gibanje prebivalstva, selitve, strukture prebivalstva, teorija demografskega prehoda, prebivalstvene politike.
• Geografija naselij: geografsko proučevanje naselij, tipi in struktura naselij, ruralna naselja, urbana naselja, urbanizacija in sodobni urbanizacijski procesi, urbani sistemi.
• Kulturna geografija: civilizacije, verska, jezikovna in etnična sestava družb ter njihov vpliv na družbo in kulturno pokrajino. Družbena razslojenost in prostorsko vedenje. Organizirane družbene skupine in skupnosti. Državna organiziranost in mednarodna povezovanja.