Ekološka antropologija

Ekološka antropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Simonič Peter

Vsebina

Predmet obravnava odnos ljudi do njihovega bio-fizičnega okolja, njegove rabe in interpretacije. Bivanje populacije zmeraj določa tudi njena adaptacija na naravne razmere z variabilnimi resursi. Predmet predstavi načine prepoznavanja in prevajanja naravnega in kulturnega okolja v vire različnih strategij. Obravnava procese, s katerimi skupnosti pretvarjajo okolje v naravno in kulturno dediščino (identitete). Zgodovinska in medkulturna primerjava ekoloških adaptacij dopolnjujeta k družbi in kulturi usmerjeno optiko na področju socialne in kulturne antropologije 20. stoletja, pri čemer se predmet izogiba determinizmom. Pri obravnavanju vzajemnosti med antropocentrično naravo in kulturo so uporabljeni tudi primeri iz klimatologije, geologije, botanike, zoologije, geografije, arheologije, demografije, epidemiologije, gastronomije, medicine, tehnologije, menedžmenta ipd. Teoretske modele podkrepimo z etnografskimi primeri in jih ovrednotimo.