Etika

Etika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, prof. dr. Ošlaj Borut

Vsebina

1. Uvodna predavanja opravijo vstop v razumevanje antropoloških predpostavk moralnega delovanja (diaforičnost, simbolnost, svoboda).
2. Etika kot praktična filozofija
3. Tipologija osnovnih etičnih usmeritev.
4. Genealogija moralnih sodb (Piaget, Kohlberg)
5. Morala, etika in religije.
6. Razlika med etiko in moralo, etičnostjo in moralnostjo, avtonomnostjo in heteronomnostjo.
7. Problem relativizma in možnost univerzalnih etičnih norm in vrednot.
8. Kratka zgodovina temeljnih etičnih teorij (Platon, Aristotel, stoicizem, krščanstvo, Spinoza, Kant, utilitarizem).
9. Pri vajah študentje pod vodstvom asistenta kritično berejo in interpretirajo izbrane temeljne tekste ter v kratkih verbalnih nastopih vadijo in utrjuje retorične sposobnosti.