Fenomenologija 2

Fenomenologija 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Predstavitev filozofije Nietzscheja, ki s kritiko metafizike omogoči poznejšo kritiko subjektivnosti in metafizike pri Heideggru. Natančnejša eksplikacija Heideggrove kritike subjektivnosti in metafizike skozi analitiko tubiti in poznejšo zgodovino resnic biti. Posebna pozornost resnici razpoloženja. Soočenje filozofije Nietzscheja in Heideggra, tudi v navezavi na sodobne pristope. Eksplikacija problema nihilizma kot resnica današnjosti.
Posebna pozornost namenjena Heideggrovi interpretaciji predsokratikov.

Nietzsche, F., Onstran dobrega in zlega, H genealogiji morale, Slovenska matica, Ljubljana 1988. COBISS.SI-ID - 6682112
Nietzsche, F., Somrak malikov, Ecce Homo, Primer Wagner, Antikrist, Slovenska matica, Ljubljana 1989. COBISS.SI-ID - 13582592
Heidegger, M., Predavanja in sestavki, Slovenska matica, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 126223872
Heidegger, M., Evropski nihilizem, Misel in čas, Ljubljana 1971. COBISS.SI-ID - 6497537