Filozofija religije

Filozofija religije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, prof. dr. Ošlaj Borut

1) Kratek uvod v Filozofijo religije: pojem religije, razmerje religije in filozofije, njene osnovne kategorije, teme in problem. 2) Ontološka, estetična in etična dimenzija religij. 3) Pojmovna in strukturna analiza religije kot simbolne forme. 4) Mitična zavest. 5) Totemistične religije, ciklične religije, monoteistične religije. 6) Poleg osnovnih oz. temeljnih tem se bodo ciklično izvajale tudi posamezne izbrane teme: Sveto, mistične religije, problem zla, sekularnost-postsekularnost, religije kot antropološki fenomen, problem različnosti religioznih simbolnih form.

Pri vajah študentje pod vodstvom asistenta kritično berejo in interpretirajo izbrane temeljne tekste ter v kratkih verbalnih nastopih vadijo in utrjuje retorične sposobnosti.

1) Otto, Rudolf: Sveto, Ljubljana 1993, str. 9-45, 50-90. COBISS.SI-ID - 32631808
2) Beck, Ulrich: Lastni bog, Ljubljana 2010, str. 9-39, 42-44, 65-70, 82-84, 90-96, 110-125, 166-171, 198-200, 240-241. COBISS.SI-ID - 247788544
3) Dewey, John: A Common Faith, Yale 2013.
https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/2550000001110128
4) Ošlaj, Borut: Homo diaphoricus, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2004, str. 20-85, 102-108. COBISS.SI-ID - 214069760