Fizična geografija krasa

Fizična geografija krasa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

• teoretske osnove geografije krasa in razvoj temeljnih paradigem,
• osnovne značilnosti kraškega geomorfnega sistema,
• kraške kamnine in minerali,
• kemični in fizikalni procesi nastajanja krasa,
• izločanje kraških mineralov iz vode,
• hidrološke osnove zakrasevanja,
• razvoj površinskih in podzemskih kraških oblik v različnih kraških geomorfoloških okoljih,
• regionalnogeografski pregled krasa v Sloveniji.