Geografsko terensko delo

Geografsko terensko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Ogrin Matej, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- Uvajalno laboratorijsko delo.
- Terensko delo v okviru posameznega predmeta: Hidrogeografija (2 dni), Pedogeografija (1 dan), Biogeografija (2 dni)
- Skupno terensko delo v izbrani pokrajini v okviru predmetov Fizična geografija I in Fizična geografija II.
- Terensko delo, ki se nanaša na vsebine obravnavane pri družbenogeografskih predmetih.