Geoinformacijska podpora odločanju

Geoinformacijska podpora odločanju

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repe Blaž, doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

Pojmi – podpora odločanju, geoinformacijski pogoji. Pregled geoinformacijskih (kvantitativnih in kvalitativnih) metod za podporo odločanju. Večkriterijsko in večciljno odločanje. Zasnova in izvedba samostojnih ali skupinskih projektov.