Grška skladnja

Grška skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Unuk Lara, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

1. semester:
- utrditev in poglobitev poznavanja starogrške skladnje (sklonoslovje, posebnosti v rabi zaimkov, raba neosebnih glagolskih oblik, posebnosti v rabi starogških časov in naklonov, vrste odvisnih stavkov, odvisni govor)
- poglobitev in razširitev poznavanja besedišča stare grščine
- stavčna analiza in prevajanje izvirnih in neprirejenih odlomkov iz starogrških besedil, napisanih zlasti v klasični atiščini in v koine.

2. semester:
- jezikovna analiza in prevajanje daljših izvirnih in neprirejenih starogrških besedil v slovenščino ob uporabi slovenskih in tujejezičnih slovarjev stare grščine. Poleg besedil v jonsko-atiškem narečju se obravnavajo tudi zahtevnejša prozna besedila z elementi narečij zunaj jonsko-atiške narečne skupine

1. obvezna / obligatory:
Babič, M. Grška slovnica. Ljubljana 20022, 286 str. COBISS.SI-ID - 117303299

2. priročniška / handbook:
- Dokler, A.: Grško-slovenski slovar. Ljubljana 1915 (Ponatis 1999), 848 str. COBISS.SI-ID - 99512832
- Dokler, A.; Hriberšek, M., Šolski grško-slovenski slovar, Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 COBISS.SI-ID - 279161600

3. priporočena / recommended:
- Montanari, F., The Brill dictionary of Ancient Greek. Leiden; Boston: Brill, 2015. COBISS.SI-ID - 61210466
- Dukat, Z.: Gramatika grčkoga jezika. Zagreb 2003, 403 str. COBISS.SI-ID - 6828318
- van Emde Boas, E. idr.: Cambridge grammar of classical Greek, Cambridge : Cambridge University Press, 2019 COBISS.SI-ID - 35104515
- Liddell, H. G. in R. Scott (ur.): Greek-English Lexicon: with a revised supplement. Oxford 1996, 2042 str. COBISS.SI-ID - 39948033
- Schwyzer E., Griechische Grammatik: auf der Grundlage von Karl Brugmanns griechischer Grammatik. München : Beck, 1939-1971. COBISS.SI-ID - 27305058
Lawall, G.; Johnson, J. F.; Miraglia, L.: Athenaze: An introduction to ancient Greek. I, II. Oxford 20042. COBISS.SI-ID - 33850210

4. Izbrani odlomki iz starogrških proznih spisov s pripadajočimi komentarji / Seleced passages from ancient Greek prose texts with commentaries.