Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Vsebina

Slušatelj se seznani z indoevropskim sistemom soglasnikov, sistematiziranih po mestu izgovarjave; seznani se z indoevropsko besedo, naglasom, zlogom, prevojem. Pri vajah se slušatelj uči prepoznavati določen jezikovni pojav, npr. prevoj in razvoj soglasnikov, v različnih historičnih jezikih in ugotavlja, v katerih jezikih se pojavljajo bistvena odstopanja.