Hrvaška in srbska književnost 2

Hrvaška in srbska književnost 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Humanizem in renesansa, razvoj jezika in knjiž., hrvaški latinisti. Izvirna posvetna knjiž. v Primorju, Dalmaciji in Dubrovniku; petrarkizem. Melodrame, alegorična pastorala, ep. Rodoljubje, svobodoljubje, krščanstvo. Prizadevanja za enoten jezik; vplivi racionalizma in razsvetljenstva. Kajkavska knjiž., pesmarice; knjiž. v Slavoniji. Barok. Srbsko ruskoslovansko obdobje; izvirna in prevodna knjiž.; zgodovinopisje.